تبلیغات
↗️⚜ دختــرونه ⚜↖️ - من یه دخترم . . .
↗️⚜ دختــرونه ⚜↖️

_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*

مدیر وبلاگ : firoozeh jooni

من یه دخترم . . .

پنجشنبه 8 بهمن 1394  ساعت: 11:56 ق.ظ

Ƈ♡MƐИƬ() 


من یه دخترم
البته:


من ازاوناش نیستم...
هروقت بخوام
بزنم ازخونه بیرون ...
ازاوناش نیستم
که تا وقتی دلم گرفت بگم این نشد یکی دیگه ...
قرارم نیست
همه روتوزندگیم راه بدم...
ازاونایی هم نیستم
که ساپورت گورخری پا کنم بامانتوی کوتاه تاشاید بقیه بهم نگاه کنن ...
اره عزیزم
من خودمم همونی که خیلیا میخوان باشن ..
ساده وشیک میگردم
پایه هرکاری هم نیستم..
تورفاقتم کم نمیزارم,
تاجایی که بتونم ...
'
کسی
که وارد زندگیم میشه
یعنی" ارزش"داره '
خیلیا
هم پیام بازرگانی زندگیمم نیستن دیگه ...
قلبمونم
کاروان سرانیست
که هر روز یکی دیگه روبخوایم...
یه آدمم
همینی که خیلیا نیستن..
یه نفرم
تو
قلبمون یشترراه نمیدیم
بقیه هم به سلامت ....!!!!نوشته شده توسط:firoozeh jooni

ویرایش:جمعه 9 بهمن 139403:07 ب.ظ

What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:23 ب.ظ
Outstanding story there. What occurred after? Good luck!
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 02:16 ق.ظ
چیشد گلی؟
پاسخ firoozeh jooni : چی چی شد؟
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 02:14 ق.ظ
چیشد؟؟
پاسخ firoozeh jooni : توی وبت گفتم
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:38 ق.ظ
ساعت چن میخوابی؟
پاسخ firoozeh jooni : هر وقت خوابم بیاد
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:38 ق.ظ
وای خوابم میاد گلم آماده نشد؟
پاسخ firoozeh jooni : الان میدم
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:36 ق.ظ
آره واقعا تو امامت میشینین؟؟
بابا چه حس ششمی دارما
پاسخ firoozeh jooni : هم اره هم نه
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:33 ق.ظ
نه نترس میگم من خالم اینااونجا خونه دارن شاید با دخترخالم هم مدرسه ای باشی
پاسخ firoozeh jooni : خخخخخ
چ جالب
یهو حدس زدی؟
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:31 ق.ظ
قالب چیشد گلم؟آمادست؟
پاسخ firoozeh jooni : الان امادش میکنم چ بیصبری
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:28 ق.ظ
عالیههههه فقط کی قالب آماده میشه؟
پاسخ firoozeh jooni : الان امادش میکنم
فقط میشه بگی منو از کجا میشناسی؟
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:27 ق.ظ
یه سوال امامت میشینین؟خخخ البته هرجور راحتی
پاسخ firoozeh jooni : مشکوک میزنی
یوون وو
پنجشنبه 22 بهمن 1394 01:12 ق.ظ
اگه میخوای خودتو معرفی کن
پاسخ firoozeh jooni : من فیروزه 14 سالمه
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
پاسخ firoozeh jooni : سلام عزیزدل خوبی ابجی؟
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘
یکشنبه 18 بهمن 1394 09:48 ب.ظ
قشنگ بود این جمله^^
سلام راستی:|
melina
جمعه 16 بهمن 1394 07:37 ب.ظ
سلام عزیزم قالب جدیدت مبارک
پاسخ firoozeh jooni : سلام عشقولم میرسی خانومی
ولی هنوزم یکم مشکل داره
melina
دوشنبه 12 بهمن 1394 06:36 ب.ظ
من یک دخترم:با احساسات دخترانه ... سختم نکنید!

من یک دخترم:مهربانم ... سنگم نکنید!من یک دخترم:ساده ام ... پیچیده ام نکنید!

من یک دخترم:عشق واندیشه درجانم است...مسخره ام نکنید!
پاسخ firoozeh jooni : لایک عالیه مرسی از کامنت بسیار زیبات عسیسم
melina
دوشنبه 12 بهمن 1394 06:34 ب.ظ
سلام عزیزم ایول
خیلی پست قشنگی بود
پاسخ firoozeh jooni : سلام گلم
خوهش قابل دخملا رو نداشت جیگرم
اریانا
دوشنبه 12 بهمن 1394 12:29 ق.ظ
اپم هرچقدر نظر بزاری جبران میشه
پاسخ firoozeh jooni : حتما عزیزم البته بعدا سر میزنم
اخه با نت گوشیم سرعت نداره
اریانا
یکشنبه 11 بهمن 1394 07:57 ب.ظ
تنهایی یعنی یک نفر خیلی کم است!
پاسخ firoozeh jooni :
اریانا
جمعه 9 بهمن 1394 09:16 ب.ظ
توهم با افتخار با اسم وبت لینک شدی عزیز دلم
پاسخ firoozeh jooni : ممنون عزیزم
اریانا
جمعه 9 بهمن 1394 09:09 ب.ظ
شلام وبت خوجمله اگه با تبادل لینک موافقی خفر بده
پاسخ firoozeh jooni : سلیام عزیزم مرسی نظر لطفته گلم
حتما با کمال میل
الان میام
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
پاسخ firoozeh jooni : لینک شدی و لوگوت هم گذاشته شد
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
غریبه
جمعه 9 بهمن 1394 01:12 ب.ظ
راست کیلیک باز شد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • نظرت در مورد وبم ؟؟!
آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


هاست لینوکس داخل ایران خرید سرور مجازی هاست ویندوز داخل ایران ساخت کد آهنگ

پشتیبانی

Unborn 8.0 White Pointer